Geen producten (0)

Leveringsvoorwaarden en Algemene voorwaarden www.Toys2buy.nl

1.Algemeen 

1. 1.1 Onder ` Toys2buy.nl ` wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
VOF Toys2buy.nl.nl is ingeschreven in het Handelsregister te Rijnland. 
KVK nummer 28088635 Toys2buy.nl maakt uit van het speelgoedconcern 
Jobi Toys Voorhout 

2. Toepassing 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Toys2buy.nl 
als leverancier van producten optreedt. 

3. Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder 
voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Toys2buy.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven voorbehouden. 

4. Overeenkomst 
4.1 De koopovereenkomst tussen Toys2buy.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt getoond. 

5. Prijzen 
5.1 Alle prijzen zijn zonder omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en inclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt , is de koper aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzet belasting of invoerrechten. 
Artikelen waarbij geen prijs is vermeldt zijn niet leverbaar en dus niet bestelbaar.

6. Afzetgebied 
6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten in Nederland.
6.2 Op termijn zullen andere afzetgebieden worden toegevoegd. 
6.3 Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten. 

7. Bezorgkosten 
7.1 Voor Nederland geen bezorgkosten.

8. Levering en levertijd 
8.1 Toys2buy.nl de bestelde goederen binnen 24 uur na betaling van de order op het opgegeven adres af, mits op voorraad.
8.2 Toys2buy.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. 
8.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Toys2buy.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
8.4 Bestellingen worden geleverd per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Toys2buy.nl 
De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten zijn betaald. 
8.5 Toys2buy.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelte na te komen. de extra kosten worden door Toys2buy.nl gedragen. 

9. Veilig betalen. Al onze betalingen worden verzorgd door MOLLIE.
    Een betrouwbare en veilig manier van betalen.
    MOLLIE is een betaalinstelling onder toezicht van De Nederlandse Bank
9.1 Toys2buy.nl biedt verschillende manieren om elektronisch te betalen. 
9.2 Overschrijvingen op haar bank of girorekening. 
9.3 Klarna
9.4 Ideal betalingen 
9.5 Credit card 


10. Retour producten 
10.1 Je heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag. Enkel de kosten voor retour van je thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking en onbeschadigd aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Toys2buy.nl.nl en meezenden van het retourformulier. 
10.3 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper zijn de bovenstaande rechten van de koper door een ommekomst van die termijn vervallen. kapotte of te ver gebruikte retouren worden niet geweigerd, maar de schade wordt wel in rekening gebracht . 
10.4 Voor aanvraag retouren dient u een verzoek in te dienen via de contactpagina op onze site.
 


11. Garantie 
11.1 Op alle door Toys2buy.nl geleverde producten geldt de garantietermijn die door de leveranciers van die producten zijn bepaald.
11.2 Niet onder de garantie vallen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zoals banden, remblokjes, ketting.


 1. Klachten, onderzoek plicht, verjaring en nakoming. 
  12.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient je binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat is gebleken redelijkerwijs konden 
  worden geconstateerd bij ons klantenservice te melden. info@Toys2buy.nl.nl 
  12.2 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Toys2buy.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, Schriftelijk 
  en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan 
  Toys2buy.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

  13. Schadevergoeding 
  13.1 Toys2buy.nl kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
  13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Toys2buy.nl komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie ect. 
  13.3 Toys2buy.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak-en/of personenschade. 
  13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Toys2buy.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

  14. Toepassing recht/bevoegd rechter 
  14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Toys2buy.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing. 
  14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van een nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg van mochten zijn. zullen worden beslecht 
  overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Toys2buy.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestingplaats vanToys2buy.nl of de verkoper. 
  De procedure zal worden gevoerd in de Nederlands taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 

  15. Persoonsgegevens 
  15.1 Toys2buy.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de besteling van de kant en nog zolang bewaard als nodig is voor de afhandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering 
  van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. 

  16. Prijzen
  16.1 Toys2buy.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten 

 

Deze webshop maakt gebruik van cookies